O projekcie

Projekt CENTRUM polega na wdrożeniu zintegrowanego systemu B2B CENTRUM przeznaczonego do zautomatyzowania komunikacji biznesowej z Partnerami usług hurtowych (resellerami i operatorami). Dzięki wdrożeniu tego systemu możliwe będzie istotnie zredukowanie kosztów komunikacji z Partnerem oraz kosztów obsługi Partnera na rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych, a co za tym idzie zredukowanie ceny sprzedaży usług. Ważnym elementem wdrożenia jest również przyśpieszenie procesów i eliminacja możliwości pomyłki w kilkukrotnie przepisywanych danych. Dodatkowo możliwe będzie zaoferowanie innych hurtowych usług komplementarnych (ang. Cross-selling, up-selling). Opracowane w ramach projektu CENTRUM zintegrowane środowisko CRM uwzględnia wszelkie potrzeby firmy z branży telekomunikacyjnej, m.in. zapewniając dostęp do zintegrowanej informacji o usługach, billingach, raportach, a także o fakturach i płatnościach.

Projekt wdrożenia systemu CENTRUM dostarczy na rynek nowatorskie rozwiązanie, które da możliwość elastycznego wykorzystania na rynku telekomunikacyjnym wielu rozwiązań ukierunkowanych na polepszenie komunikacji z Partnerem hurtowym. Dzięki temu projektowi możliwe będzie również istotne obniżenie kosztów usług, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności w przedmiotowym sektorze, zwiększenie popytu na usługi telekomunikacyjne oraz przyczyni się do wzrostu produktywności i efektywności przedsiębiorstwa. Wpłynie to także pozytywnie na zrównoważony rozwój społeczeństwa i wyrównanie poziomu informatyzacji podmiotów w regionie, jak i przyczyni się do stworzenia wielu trwałych miejsc pracy, zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i jego Partnerów biznesowych.

Nowoczesny system CENTRUM ma zintegrować wszystkie kanały komunikacji, którymi informacje wchodzą i wychodzą z firmy, tworząc centralne repozytorium. Nastąpi integracja poczty email, telefonu, kalendarza, baz danych, systemów transakcyjnych (platforma telekomunikacyjna, Centralny System Rozliczeniowy, program księgowy). Wszystkie te dane dostępne będą poprzez bezpieczne interfejsy www. Poprzez integrację kanałów komunikacji system zweryfikuje jednolitą wersję wysyłanych komunikatów. System wprowadzi także jednakową nomenklaturę w systemach transakcyjnych, umowach, komunikatach, a także będzie nadzorować aktualizację wersji umów i komunikatów.

W ramach zadań planowanych do przeprowadzenia u Partnerów Wnioskodawcy, Wnioskodawca zamierza zmienić „styl i sposób pracy” Partnerów w taki sposób, aby wszystkie dane, które są wymieniane pomiędzy podmiotami były wymieniane poprzez wdrożony system. Taki cel zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie w umowach współpracy instrukcji współpracy opartych o wdrożone oprogramowanie. 

 Zapraszamy do zapoznania się z publikacjam prasowymii:

Publikacja 1: http://www.alebank.pl

Publikacja 2: http://www.callcenternews.pl

Publikacja 3: http://voipnews.pl

Publikacja 4: http://www.reseller-news.pl