LoVo Telecom sp. z o. o. wchodzi w skład grupy LoVo jednej z niewielu sieci telekomunikacyjnych specjalizujących się w profesjonalnych usługach dla rynku hurtowego. LoVo Telecom Sp. z o.o.jest operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla operatorów, resellerów oraz klientów biznesowych.Od początku swojej działalności tj. od 2007 roku spółka wybudowała ogólnopolską sieć telekomunikacyjną obsługującą ponad 210.000 numerów abonenckich oraz kilkuset operatorów i resellerów. LoVo Telecom Sp. z o.o. świadczy usługi na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 8023 prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Celem działalności operatora jest dostarczanie wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych, resellerów jak i klientów biznesowych. Spółka planuje zdobyć pozycję lidera na polskim rynku usług telekomunikacyjnych poprzez wdrażanie w życie najnowszych technologii.

Misją firmy jest bycie partnerem i biznesowym doradcą, atrakcyjnym pracodawcą oraz wartościowym członkiem społeczności. 

LoVo Telecom Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314830. NIP 7010149380, REGON 141585712, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 1 086 000,00 zł.