Konkurs na stanowisko Inżynier Wdrożeń

Szanowni Państwo informujemy, iż przetarg został zakończony. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępne w siedzibie firmy LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.   

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 realizowany w ramach Funduszy Europejskich

 

Konkurs na stanowisko pracy: Inżynier Wdrożeń

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa
tel. + 48 22 255 30 00
fax + 48 22 255 30 09
biuro@lovo.pl

biuro@lovo.pl

Miejsce wykonywania pracy:

LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa

Wymagania konieczne:

Mile widziane:

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku Inżynier Wdrożeń obejmuje w szczególności:

Udział w procesie pozyskiwania wymagań biznesowych oraz systemowych od klienta                  

Tworzenie specyfikacji wymagań i projektowanie rozwiązań informatycznych

Zbieranie materiałów, dokumentów, porządkowanie, wyciąganie wniosków

Przygotowywanie dokumentacji, raportów i instrukcji,

Oferta kandydata powinna zawierać:

Oferty należy składać w siedzibie firmyw terminie do dnia 01.02.2014 r. do godz. 10:00 osobiście w LoVo Telekomunikacji Bliżej Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty na adres: LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o. ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa; lub na adres: biuro@lovo.pl

Oferty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną  poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdej chwili bez rozstrzygnięcia.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru dostępna w siedzibie firmy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium oceny: Inżynier  Wdrożeń  

                                                                 Oferent

  Kryterium

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

wyższe wykształcenie (tytuł naukowy)

Zgodnie z poziomem

Zgodnie z poziomem

Zgodnie z poziomem

znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

dobra znajomość systemów i infrastruktury IT

oraz  zagadnień bezpieczeństwa IT

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz innych narzędzi w zakresie analizy danych

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

umiejętność nawiązywania i budowania relacji z klientami oraz skutecznego pozyskiwania informacji o potrzebach biznesowych.

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

umiejętność analitycznego zrozumienia i opisania procesów oraz zbudowania/skonfigurowania na tej podstawie formuł umożliwiających tworzenie raportów wewnętrznych i formuł kontrolnych

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

znajomość zagadnień branży  telekomunikacyjnej,

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

gotowość do wielozadaniowej pracy

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

Inicjatywa i pomysłowość

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

posiadanie certyfikatów potwierdzających zakres posiadanej wiedzy

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

umiejętność planowania i zarządzania projektami

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

                         

Zasady punktowania:

ü  TAK = 10 pkt.

ü  NIE = 0 pkt

ü  Wykształcenie= max 10 pkt - min. 0 pkt ( zgodnie z załącznikiem Kryterium Wykształcenie)

 

Maksymalna kwota punktów możliwa do uzyskania = 130 pkt

Minimalna kwota punktów do uzyskania = 0 pkt

 

WYKSZTAŁCENIE

POZIOMY

ŚREDNIE: Szkoła średnia

1 pkt

 

ŚREDNIE PROFILOWE: Szkoła średnia o wymaganym profilu (telekomunikacja, elektronika, programowanie, informatyka)

3 pkt

 

WYŻSZE: Szkoła wyższa (studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) bez wymaganego profilu

5 pkt

WYŻSZE PROFILOWE: Szkoła wyższa (studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie)                     o wymaganym profilu (telekomunikacja, elektronika, programowanie, informatyka)

7 pkt

PRZYGOTOWANIE NAUKOWE: Szkoła wyższa oraz tytuł naukowy dr, dr hab., prof. w kierunku zgodnym z wymaganiami: Inżynier Wdrożeń.

STUDIA PODYPLOMOWE, Master of Business Administration: w kierunku zgodnym z wymaganiami: Inżynier Wdrożeń.

10 pkt