Konkurs na stanowisko pracy: Analityk

Szanowni Państwo informujemy, iż przetarg został zakończony. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępne w siedzibie firmy LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.   

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 realizowany w ramach Funduszy Europejskich

Konkurs na stanowisko pracy: Analityk

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa
tel. + 48 22 255 30 00
fax + 48 22 255 30 09
biuro@lovo.pl

Miejsce wykonywania pracy:
LoVo Telekomunikacja Bliżej Sp. z o.o., ul. Ruchliwa 17, 02-182 Warszawa

Wymagania konieczne:


Zakres wykonywanych czynności na stanowisku Analityk obejmuje w szczególności:


Aplikacja kandydata powinna zawierać:

 

*  Uzupełnienie do konkursu Analityk


Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdej chwili bez rozstrzygnięcia. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru dostępna będzie w siedzibie firmy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Do przesyłanych dokumentów prosimy dodać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)."